logo-thetopics-moblie
โกวิท-วงศ์สุรวัฒน์

รวมบทความ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

รวบรวมบทความ ของ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

ข้อคิดจากการไปดูหนังโป๊

ข้อคิดจากการไปดูหนังโป๊

ท่านผู้อ่านที่เคารพคงจะสงสัยอยู่ในใจบ้างหรอกนะครับเมื่อผ่าน โรงภาพยนตร์ ชั้นสอง ที่มีอยู่ทั่วไปในกรุงเทพฯ แล้วเห็นป้ายโฆษณา ภาพยนตร์ติดไว้หน้าโรงแบบห้วนๆ สั้นๆว่า “ฝรั่ง จีน” หรือ “ฝรั่ง ญี่ปุ่น” เมื่อสอบถามแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ก็ปรากฏว่าเป็นการฉายหนังโป๊ ที่ผลิตมาจากประเทศต่างๆ

ซากแดนของภูมิรัฐศาสตร์

ซากแดนของภูมิรัฐศาสตร์

วิชาภูมิรัฐศาสตร์ว่ากันว่าเริ่มที่สวีเดน มาสะสมองค์ความรู้แบบ ทฤษฎีที่สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ และมาเจริญสุดยอดที่เยอรมนี ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแต่มาเสื่อม ในฐานะวิชาการ หลังจากที่มีระเบิดนิวเคลียร์ ถึงอย่างไรก็ตามในวงการเมือง ระหว่างประเทศ และการทหารเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังเป็นเรื่อง ที่ต้องเรียนรู้ศึกษา และสะสมองค์ความรู้กันอย่างต่อเนื่อง

ความลับเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ความลับเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

เชื่อหรือไม่ว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสองครั้ง ในประวัติศาสตร์นั้นๆ ประชาชนชาวอเมริกันไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประธานาธิบดีแล้ว ปรากฏว่าเสียงของประชาชนไม่มีความหมาย คนที่ได้ คะแนนเสียงน้อยกว่ากลับได้เป็นประธานาธิบดี ในปี ค.ศ.1877 นายรูสเทอร์ฟอร์ด บี. เฮส์ แห่งพรรครีพับลิกัน กับ นายแซมมวล เจ. ทิลเด็น พรรคเดโมแครต สมัครเข้าชิงชัยตําแหน่ง ประธานาธิบดี ประชาชนเลือกนายเฮส์ด้วยคะแนนเสียง สี่ล้านสามหมื่น หกพันสองร้อยเก้าสิบแปดคะแนน และเลือกนายทิล เด็นด้วยคะแนนเสียง สี่ล้านสามแสนห้าร้อยเก้าสิบคะแนน แต่ทิลเด็นได้ Electoral College Vote 184 คะแนน ส่วนเฮส์ได้ Electoral College Vote 185 คะแนน เฮส์จึงได้เป็นประธานาธิบดีไป

มีรัฐไปทําไม มองแง่ประวัติศาสตร์กับปรัชญา

มีรัฐไปทําไม มองแง่ประวัติศาสตร์กับปรัชญา

ท่านที่เคารพของผมท่านหนึ่งได้ขายที่ดินแถว บึงกุ่มผืนหนึ่งให้ บริษัทพัฒนาที่ดินไปตั้งแต่ปี 2536 การขายก็ทํากับสํานักงานที่ดิน อย่างถูกต้องทุกอย่าง พอปี 2537 ก็มีใบเตือนจากเขตบึงกุ่ม ให้ไปเสียภาษีที่ ดินประจําปีท่านจึงสงสัยว่าเมื่อขายที่ดินไปแล้วยัง ต้องไปเสียภาษีอะไรอีก เพราะตอนขายที่ดินนั้นก็ เสียภาษี ให้กรมที่ดินไปแล้วนี่นา ผู้เขียนจึงเช็กไปที่ เขตบึงกุ่มก็ได้ความว่า ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ซึ่งนักกฎหมาย ทั่วไปไม่ค่อยรู้จักเพราะตอนเรียนนิติศาสตร์ระดับปริญญาตรี ก็ยังไม่เคยเห็นพระราชบัญญัตินี้เลย ซึ่งท่านว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าของ ที่ดิน ที่จะต้องนําใบเสร็จการซื้อขายไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลเพื่อปลด ชื่อตัวเองออกจากการเป็นผู้ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่

Page 1 of 1.